Åtgärda problem med skrivaranslutning och utskrift i Windows (2023)

Ibland kan problemet lösas genom att stänga av och sätta på skrivaren.Stäng av skrivaren och koppla från den, vänta i 30 sekunder, anslut skrivaren igen och starta sedan skrivaren på nytt.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 2.

Kontrollera kablarna (för kabelanslutna skrivare).Kontrollera att skrivarens USB-kabel är korrekt ansluten mellan skrivaren och datorn.Om din USB-enhet inte känns igen läser du Diagnostisera och åtgärda USB-problem i Windows automatiskt.

Kontrollera den trådlösa anslutningen (för trådlösa skrivare). Gör något av följande:

 • Se till att det trådlösa alternativet för skrivaren är aktiverat och tillgängligt. Många skrivare har en knapp som visar en blå ikon för trådlös anslutning när det finns ett alternativ för trådlös anslutning för skrivaren. Mer information om var den här knappen finns på din skrivare och instruktioner om hur du aktiverar funktionen finns i anvisningarna som medföljde skrivaren eller på tillverkarens webbplats.

 • Kör testet för skrivarens trådlösa anslutning. Många skrivare har ett menyalternativ för att testa skrivarens trådlösa anslutning. Läs instruktionerna som medföljde skrivaren eller titta på skrivartillverkarens webbplats och se hur du ska göra.

 • Om dessa funktioner fungerar och du fortfarande har problem kan datorn kanske inte vara ansluten till det trådlösa nätverket. Mer information finns i Varför kan jag inte ansluta? Mer avancerad hjälp finns i Åtgärda problem med nätverksanslutning i Windows.

 • Om du har problem med att ansluta till en Bluetooth-skrivare läser du Åtgärda Bluetooth-problem i Windows.

Meddelanden:

 • Om du använder trådlösa åtkomstpunkter, räckviddsförlängare eller flera trådlösa routrar med separata SSID:n kontrollerar du att datorn är ansluten till samma nätverk som skrivaren.

 • Om skrivarens status visar ”Skrivare i felläge” kan det finnas ett problem med själva skrivaren. Om de här två första stegen inte löste felet kontrollerar du att papperet eller bläcket är slut på skrivaren och att locket inte är öppet och att papperet inte har fastnat.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 3.

Försök att ta bort och installera om skrivaren.

Ta bort skrivaren

 1. Välj Start och sedanInställningar > Bluetooth och enheter > Skrivare och skannrar.
  Öppna Skrivare och skannrar i Inställningar

 2. Välj den skrivare som du vill avinstallera.

 3. Välj knappen Ta bort. Bekräfta sedan att du vill ta bort den här enheten genom att välja Ja.

Installera om skrivaren

Om skrivaren är påslagen och ansluten till nätverket bör Windows enkelt hitta den. Tillgängliga skrivare kan inkludera alla skrivare i ett nätverk, till exempel Bluetooth-skrivare och trådlösa skrivare eller skrivare som är anslutna till andra datorer och som delas i nätverket. Du kan behöva behörighet för att installera vissa skrivare.Gör så här om du vill installera om skrivaren:

 1. Välj Start och sedanInställningar > Bluetooth och enheter > Skrivare och skannrar.
  Öppna Skrivare och skannrar i Inställningar

 2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten. Välj sedan knappen Lägg till enhet (eller Uppdatera).

 3. Vänta en stund medan Windows söker efter skrivare som är anslutna till enheten (lokalt eller trådlöst). Sedanvisas en lista över skrivare som är anslutna till enheten. Om skrivaren visas väljer du knappen Lägg till enhet för skrivaren. Om du inte ser din enhet i listan väljer du Lägg till manuellt.

Meddelanden:

 • Om du använder trådlösa åtkomstpunkter, räckviddsförlängare eller flera trådlösa routrar med separata SSID:n kontrollerar du att datorn är ansluten till samma nätverk som skrivaren för att kunna hitta och installera den.

 • Om du har en ny trådlös skrivare som inte har lagts till i ditt hemnätverk läser du anvisningarna som medföljde skrivaren och kontrollerar skrivartillverkarens webbplats för att se om du behöver mer information och uppdaterad programvara för skrivaren.

Tips:Du kan skriva ut en testsida för att kontrollera att skrivaren fungerar korrekt. Om du har installerat skrivaren men den inte fungerar kan du hitta felsökningsinformation eller drivrutinsuppdateringar på tillverkarens webbplats.

Installera om skrivaren manuellt

Om systemet inte kan installera skrivaren automatiskt kan du installera om den manuellt.När du väljer Lägg till manuellt så visas fem alternativ för att Hitta en skrivare med andra alternativ. Välj det alternativ som passar bäst för din situation och följ sedan anvisningarna. Alla alternativ kan gälla för en skrivare som är ansluten trådlöst eller via nätverket. Om skrivaren däremot är ansluten direkt till datorn lokalt väljer du Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar och sedan Nästa.

Installera om en lokal skrivare

När du har valt Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar gör du så här:

 1. Välj Använd en befintlig port och välj sedan porten som skrivaren är ansluten till. Välj sedan Nästa.Om skrivaren är ansluten via USB väljer du den i listan. Det finns även alternativ för parallella portar (LPT) och serieportar (COM).

 2. Nu visas alternativ för att installera skrivardrivrutinen.Om skrivaren levererades med en skiva som innehåller drivrutinen väljer du Har diskett. Annars väljer du Windows Update.

 3. Vänta medan Windows uppdaterar listan över skrivare.Välj sedan skrivartillverkare i den vänstra kolumnen och skrivarmodell från den högra kolumnen. Välj sedan Nästa.

  Obs!:Om det finns flera versioner av en drivrutin för enheten kan du tillfrågas om vilken version av drivrutinen som ska användas.I de flesta fall bör du välja Ersätt den aktuella drivrutinen. Om du är säker på att den installerade drivrutinen är korrekt väljer du Använd den drivrutin som för närvarande är installerad.

 4. Skriv ett namn på skrivaren och välj sedan Nästa. Det här namnet är bara för din personliga referens, så du kan välja vilket namn du vill.

 5. Välj Dela inte den här skrivaren.(Om du vill dela skrivaren med andra enheter i nätverket välj Dela den här skrivaren och ange namn och plats.)Välj Nästa.

 6. Välj Skriv ut en testsida för att bekräfta att skrivaren fungerar och välj sedan Slutför.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 4.

De flesta skrivare måste ha den senaste drivrutinen för att fungera bra. Mer information finns i Ladda ned och installera de senaste skrivardrivrutinerna.

Om din skrivare fortfarande inte fungerar efter att du har installerat den senaste drivrutinen fortsätter du med steg 5.

Om det föregående steget i felsökningen inte lyckades kan du behöva rensa bufferthanterarfilerna och starta om tjänsten Print Spooler. Utskriftshanteraren är en fil som hanterar utskriftsprocessen. Så här rensar och återställer du Utskriftshanteraren:

 1. Skriv Tjänster, i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Tjänsteri listan med resultat.

 2. Välj flikenStandard och dubbelklicka sedan på Print Spooler i listan med tjänster.

 3. Välj Stoppaoch välj sedanOK.

 4. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du %WINDIR%\system32\spool\printers, markerar %WINDIR%\system32\spool\PRINTERSi listan med resultat och tar sedan bort alla filerna i mappen.

 5. I sökrutan i Aktivitetsfältet söker du efter tjänsteroch väljer sedanTjänsteri listan med resultat.

 6. Välj fliken Standard och dubbelklicka på Print Spooler i listan med tjänster.

 7. Välj Start, väljAutomatisk i rutanStartmetod och välj sedanOK.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 6.

Om skrivaren visar status offline kan du läsa Felsöka problem med offlineskrivare.

Meddelanden:

 • Om du behöver hjälp med att installera skrivaren i Windows 10 kan du seInstallera en skrivare i Windows10.

 • Om datorn kör Windows 10 S fungerar inte vissa skrivare med datorn, eller så har de begränsad funktionalitet. Mer information finns i Enhetsstöd i Windows 10 S.

 • Om en USB-skrivarport saknas läser du USB-skrivarport som saknas efter att ha kopplat bort skrivaren medan Windows 10 (version 1903 eller senare) stängs av.

 • Om du letar efter hjälp med en skanner kan du se Installera och använda en skanner i Windows10.

Ibland kan problemet lösas genom att stänga av och sätta på skrivaren.Stäng av skrivaren och koppla från den, vänta i 30 sekunder, anslut skrivaren igen och starta sedan skrivaren på nytt.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 2.

Kontrollera kablarna (för kabelanslutna skrivare).Kontrollera att skrivarens USB-kabel är korrekt ansluten mellan skrivaren och datorn.Om din USB-enhet inte känns igen läser du Diagnostisera och åtgärda USB-problem i Windows automatiskt.

Kontrollera den trådlösa anslutningen (för trådlösa skrivare). Gör något av följande:

 • Se till att det trådlösa alternativet för skrivaren är aktiverat och tillgängligt. Många skrivare har en knapp som visar en blå ikon för trådlös anslutning när det finns ett alternativ för trådlös anslutning för skrivaren. Mer information om var den här knappen finns på din skrivare och instruktioner om hur du aktiverar funktionen finns i anvisningarna som medföljde skrivaren eller på tillverkarens webbplats.

 • Kör testet för skrivarens trådlösa anslutning. Många skrivare har ett menyalternativ för att testa skrivarens trådlösa anslutning. Läs instruktionerna som medföljde skrivaren eller titta på skrivartillverkarens webbplats och se hur du ska göra.

 • Om dessa funktioner fungerar och du fortfarande har problem kan datorn kanske inte vara ansluten till det trådlösa nätverket. Mer information finns i Varför kan jag inte ansluta? Mer avancerad hjälp finns i Åtgärda problem med nätverksanslutning i Windows.

 • Om du har problem med att ansluta till en Bluetooth-skrivare kan du läsa Åtgärda problem med Bluetooth i Windows 10: VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR.

Meddelanden:

 • Om du använder trådlösa åtkomstpunkter, räckviddsförlängare eller flera trådlösa routrar med separata SSID:n kontrollerar du att datorn är ansluten till samma nätverk som skrivaren.

 • Om skrivarens status visar ”Skrivare i felläge” kan det finnas ett problem med själva skrivaren. Om de här två första stegen inte löste felet kontrollerar du att papperet eller bläcket är slut på skrivaren och att locket inte är öppet och att papperet inte har fastnat.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 3.

Försök att ta bort och installera om skrivaren.

Ta bort skrivaren

 1. Välj Start och sedanInställningar > Enheter > Skrivare och skannrar.
  Öppna Skrivare och skannrar i Inställningar

 2. UnderSkrivare och skannrar,letar du reda på skrivaren, markerar den och väljerTa bort enhet.

Installera om skrivaren

Du kan behöva följa olika steg för att installera om eller lägga till en trådlös eller lokal skrivare. Gör så här.

Installera om en trådlös skrivare

 1. Välj Start och sedanInställningar > Enheter > Skrivare och skannrar.
  Öppna Skrivare och skannrar i Inställningar

 2. VäljLägg till en skrivare eller skanner. Vänta på att din enhet hittar skrivare i närheten, välj den skrivare du vill använda och välj sedanLägg till enhet.

Om skrivaren är påslagen och ansluten till nätverket bör Windows enkelt hitta den. Tillgängliga skrivare kan inkludera alla skrivare i ett nätverk, till exempel Bluetooth-skrivare och trådlösa skrivare eller skrivare som är anslutna till andra datorer och som delas i nätverket. Du kan behöva behörighet för att installera vissa skrivare.

Meddelanden:

 • Om du använder trådlösa åtkomstpunkter, räckviddsförlängare eller flera trådlösa routrar med separata SSID:n kontrollerar du att datorn är ansluten till samma nätverk som skrivaren för att kunna hitta och installera den.

 • Om du har en ny trådlös skrivare som inte har lagts till i ditt hemnätverk läser du anvisningarna som medföljde skrivaren och kontrollerar skrivartillverkarens webbplats för att se om du behöver mer information och uppdaterad programvara för skrivaren.

Tips:Du kan skriva ut en testsida för att kontrollera att skrivaren fungerar korrekt. Om du har installerat skrivaren men den inte fungerar kan du hitta felsökningsinformation eller drivrutinsuppdateringar på tillverkarens webbplats.

Installera om en lokal skrivare

Om du vill installera om eller lägga till en lokal skrivare ansluter du USB-kabeln från skrivaren till en ledig USB-port på datorn och startar sedan skrivaren.

 1. Välj Start och sedanInställningar > Enheter > Skrivare och skannrar.
  Öppna Skrivare och skannrar i Inställningar

 2. Leta reda på skrivaren under Skrivare och skannrar.

  • Om skrivaren visas i listan vet du att den är installerad.

  • Om skrivaren inte visas väljer du Lägg till en skrivare eller skanner. Vänta på att din enhet hittar tillgängliga skrivare, välj den skrivare du vill använda och välj sedanLägg till enhet.

Tips:Du kan kontrollera att skrivaren fungerar genom att skriva ut en testsida. Om du har installerat skrivaren men den inte fungerar kan du hitta felsökningsinformation eller drivrutinsuppdateringar på tillverkarens webbplats.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 4.

De flesta skrivare måste ha den senaste drivrutinen för att fungera bra. Mer information finns i Ladda ned och installera de senaste skrivardrivrutinerna.

Om din skrivare fortfarande inte fungerar efter att du har installerat den senaste drivrutinen fortsätter du med steg 5.

Om det föregående steget i felsökningen inte lyckades kan du behöva rensa bufferthanterarfilerna och starta om tjänsten Print Spooler. Utskriftshanteraren är en fil som hanterar utskriftsprocessen. Så här rensar och återställer du Utskriftshanteraren:

 1. Skriv Tjänster, i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Tjänsteri listan med resultat.

 2. Välj flikenStandard och dubbelklicka sedan på Print Spooler i listan med tjänster.

 3. Välj Stoppaoch välj sedanOK.

 4. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du %WINDIR%\system32\spool\printers, markerar %WINDIR%\system32\spool\PRINTERSi listan med resultat och tar sedan bort alla filerna i mappen.

 5. I sökrutan i Aktivitetsfältet söker du efter tjänsteroch väljer sedanTjänsteri listan med resultat.

 6. Välj fliken Standard och dubbelklicka på Print Spooler i listan med tjänster.

 7. Välj Start, väljAutomatisk i rutanStartmetod och välj sedanOK.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 6.

Om skrivaren visar status offline kan du läsa Felsöka problem med offlineskrivare.

Ansluta skrivaren

När du ansluter en skrivare till datorn eller lägger till en ny skrivare i hemnätverket kan du vanligtvis börja skriva ut direkt. Windows stöder de flesta skrivare och du behöver förmodligen inte bekymra dig om att installera särskild skrivarprogramvara. Om du använder Windows8.1eller Windows RT 8.1 finns det ytterligare skrivarstöd och drivrutiner tillgängliga via Windows Update.

Installera en skrivare

Oftast är allt du behöver göra att ansluta skrivaren till datorn. Anslut USB-kabeln från skrivaren till en ledig USB-port på datorn och starta skrivaren.

För trådlösa skrivare med Windows 8.1:

Obs!:Om du har en ny trådlös skrivare som inte har lagts till i hemnätverket läser du anvisningarna som medföljde skrivaren för att se hur du lägger till den i hemnätverket. Gå till tillverkarens webbplats om du behöver information och uppdaterad programvara för skrivaren.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar. (Om du använder en mus peka i det nedre högra hörnet av skärmen, flytta muspekaren uppåt, väljInställningar och välj sedan Ändra Datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Enheter. Om skrivaren är installerad bör den visas under Skrivare.

 3. Om skrivaren inte visas trycker eller klickar du på Lägg till en enhet och väljer din skrivare för att installera den.

Så här installerar du (lägger till) en lokal skrivare

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Enheter och skrivare på Start-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare.

 3. Klicka på Lägg till en lokal skrivare i guiden Lägg till skrivare.

 4. Kontrollera att Använd en befintlig port och den rekommenderade skrivarporten har valts på sidan Välj en skrivarport och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj skrivarens tillverkare och modell på sidan Installera skrivardrivrutinen och klicka sedan på Nästa.

  • Om skrivaren inte visas klickar du på Windows Update och väntar medan Windows söker efter ytterligare drivrutiner.

  • Om ingen drivrutin hittas och du har installationsskivan, klickar du på Disk finns och navigerar till mappen med skrivardrivrutinen. (Läs skrivarhandboken om du behöver mer hjälp.)

 6. Slutför de återstående stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.

Tips:Du kan skriva ut en testsida för att kontrollera att skrivaren fungerar korrekt. Om du har installerat skrivaren men den inte fungerar kan du hitta felsökningsinformation eller drivrutinsuppdateringar på tillverkarens webbplats.

Så här installerar du en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare

Om du försöker lägga till en nätverksskrivare på kontoret behöver du normalt känna till namnet på skrivaren. Kontakta nätverksadministratören om du inte hittar det.

 1. Klicka på Startoch klicka sedan på Enheter och skrivare på Start-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare.

 3. Klicka på Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare i guiden Lägg till skrivare.

 4. Välj den skrivare du vill använda i listan över tillgängliga skrivare och klicka på Nästa. (Om datorn är ansluten till ett nätverk visas bara skrivare som finns i Active Directory för din domän i listan.)

 5. Om du uppmanas till det installerar du skrivardrivrutinen på datorn genom att klicka på Installera drivrutin. Åtgärda problem med skrivaranslutning och utskrift i Windows (1)Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger en bekräftelse.

 6. Slutför de återstående stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.

Tips:Tillgängliga skrivare kan inkludera alla skrivare i ett nätverk, till exempel Bluetooth-skrivare och trådlösa skrivare eller skrivare som är anslutna till andra datorer och som delas i nätverket. Du kan behöva behörighet för att installera vissa skrivare. Du kan kontrollera att skrivaren fungerar genom att skriva ut en testsida.

Obs!:När skrivaren har installerats kan du hålla den uppdaterad med automatiskauppdateringar av drivrutiner i Windows 7.

Felsöka skrivarproblem

Börja med att kontrollera maskinvaran

Se till att skrivarens elkabel är ansluten till ett nätuttag och att strömmen är påslagen. Om du skriver ut till en delad skrivare eller en skrivare i ett nätverk kontrollerar du att alla datorer och routrar som behövs också är påslagna. Om skrivaren eller annan utrustning är ansluten till ett överspänningsskydd eller en reservströmkälla ser du till att även den utrustningen är ansluten och påslagen.

Om du använder en kabelansluten skrivare kontrollerar du att skrivarkabeln från skrivaren till datorn är ordentligt ansluten.

För trådlösa skrivare kontrollerar du den trådlösa anslutningen. Se till att det trådlösa alternativet för skrivaren är aktiverat och tillgängligt. På många skrivare finns en knapp med en blå ikon för trådlöst när det trådlösa alternativet är tillgängligt.

Kör sedan testet för skrivarens trådlösa anslutning. Läs instruktionerna som medföljde skrivaren eller titta på skrivartillverkarens webbplats och se hur du ska göra.

Om skrivarens status visar ”Skrivare i felläge” kan det finnas ett problem med själva skrivaren. Om det inte gick att lösa felet i föregående steg kontrollerar du om papperet eller pennanteckningen är slut på skrivaren och att locket inte är öppet och att papperet inte har fastnat.

Använda en felsökare

En felsökare är ett automatiskt verktyg som kan upptäcka och automatiskt åtgärda vissa datorproblem. Utskriftsfelsökaren kan åtgärda problem med att installera och ansluta till en skrivare.

Uppdatera drivrutiner

De flesta skrivare kräver drivrutiner för att fungera korrekt. Om du nyligen har uppgraderat från en version av Windows till en annan är det möjligt att den aktuella skrivardrivrutinen är avsedd för den föregående versionen av Windows. Om du har råkat ut för strömavbrott, virus eller andra datorproblem på sistone är det också möjligt att drivrutinerna har skadats. Om du laddar ned och installerar den senaste drivrutinen för skrivaren kan den här typen av problem ofta lösas.

Tre sätt att hitta och installera en drivrutin:

 • Använd Windows Update. Det kan finnas en uppdaterad version av skrivardrivrutinen i Windows Update.

 • Installera programvara från skrivartillverkaren. Om en skiva följde med skrivaren kan den innehålla programvara som installerar en drivrutin för skrivaren.

 • Ladda ned och installera drivrutinen själv. Du kan söka efter en drivrutin på tillverkarens webbplats. Prova detta om det inte går att hitta någon drivrutin till skrivaren på Windows Update och om ingen programvara för installation av drivrutinen medföljde skrivaren.

Supporten för Windows 7 upphörde 14 januari 2020. Teknisk hjälp och programuppdateringar från Windows Update som skyddar datorn är inte längre tillgängliga för Windows 7. Microsoft rekommenderar starkt att du går över till Windows 11.

Klicka här om du vill ha mer information och lära dig vad det innebär för dig.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 01/28/2023

Views: 6101

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.